เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส

บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด เป็นธุรกิจครบวงจรที่ให้บริการด้านเช่า ยานพาหนะ โดยบริหารจัดการร่วมกับบริการโลจิสติกส์ภายใต้ชื่อ เอคเซลเล็นซี เอ็กซเพรซ หรือ EXE ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะที่หลากหลายตรงตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและ ให้บริการที่ดีกว่าความคาดหมายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยความยึดมั่นในความเชื่อของเราที่ว่า "ความพึงพอใจ ของท่านคือความภาคภูมิใจของเรา"

VISION

เป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าในธุรกิจบริการรถเช่าและขนส่ง ด้วยการบริการ ที่เป็นเลิศ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย และพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะ สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า

MISSON

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า ด้านการให้บริการรถเช่า และ บริการขนส่ง ด้วยมาตรฐาน จรรยาบรรณและความเป็น มืออาชีพสูงสุด ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตรงต่อเวลามีความ ยืดหยุ่น และ ตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและปลอดภัยเสริมสร้างทักษะ และความสามารถในการให้บริการ ของพนักงานโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และเอาใจใส่ในการบริการ

POLICY

มุ่งพัฒนาระบบการทำงานให้มีคุณภาพเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล โดยการ พัฒนาบุคลากรให้มีการฝึกอบรม, พัฒนาเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ เพื่อบริการลูกค้าให้ เกิดความพอใจสูงสุด

บริการขนส่ง

เอคเซลเล็นซี เอ็กเพรส (EXE) ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทุกประเภทแบบเหมาคัน นอกจากนี้เรายังสร้างความเข้มแข็งในการบริการ ของเราด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบรรจุพัสดุภัณฑ์ เก็บเงิน และการติดตามสถานะพัสดุภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

รถบรรทุก 10 ล้อตู้และ 6 ล้อตู้

2.40 x7.40 x2.40 M

รถบรรทุก 10 ล้อพ่วง

2.40 x7.40 x2.40 M

รถบรรทุกหัวลากพื้นเรียบ

2.50 x 12.00 M
สนใจรับบริการ
ประเภทรถบริการขนส่ง

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า

ลักษณะรถบรรทุกที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
การนำส่งบรรจุภัณฑ์ด้วยคุณภาพที่รับประกันและเชื่อถือได้
ระบบติดตามรถขนส่งตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงด้วยระบบ GPS
การนำส่งที่รวดเร็วและตรงเวลา
ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน (ลาว,กัมพูชา, พม่า และมาเลเซีย)

มาตรฐานของพนักงานขับรถ / พนักงาน

 1. พนักงานขับรถต้องสวมใส่ชุดฟอร์มของบริษัทฯ สวมรองเท้าหุ้มส้นที่ปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
 2. การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การขับขี่อย่างปลอดภัยและความรู้ใหม่ๆอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง
 3. มีการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดเป็นประจำ
 4. มีการตรวจร่างกายก่อนออกปฏิบัติงานเป็นประจำ (วัดไข้, ความดัน)
 5. พนักงานขับรถของเราสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์มือถือ

บริการขนส่งแบบ
DOOR-TO-DOOR

เอคเซลเล็นซี เอ็กซเพรส (EXE) ให้บริการขนส่ง Door-to-Door กับสินค้าทุกชนิด ระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเชียงใหม่ นอกจากนั้นเรายังรับรองมาตรฐาน คุณภาพในการให้บริการ และขนส่งสินค้าไปยังปลายทางอย่างตรงต่อเวลา

กระจายสินค้าโดย

รถบรรทุกสี่ล้อ

สนใจรับบริการ

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า

ให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเชียงใหม่
การนำส่งบรรจุภัณฑ์ด้วยคุณภาพที่รับประกันและเชื่อถือได้
ระบบติดตามรถขนส่งตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงด้วยระบบ GPS
การนำส่งที่รวดเร็วและตรงเวลา

มาตรฐานของพนักงานขับรถ / พนักงาน

 1. พนักงานขับรถต้องสวมใส่ชุดฟอร์มของบริษัทฯ สวมรองเท้าหุ้มส้นที่ปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
 2. การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การขับขี่อย่างปลอดภัยและความรู้ใหม่ๆอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง
 3. มีการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดเป็นประจำ
 4. มีการตรวจร่างกายก่อนออกปฏิบัติงานเป็นประจำ (วัดไข้, ความดัน)
 5. พนักงานขับรถของเราสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์มือถือ

บริการให้เช่ายานพาหนะ

บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ให้บริการที่ครอบคลุมหลากหลายเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีที่สุด

ประเภทรถเช่าระยะยาว

 1. รถยนต์
 2. รถบรรทุก 4 ล้อ
 3. รถบรรทุก 6 ล้อ
 4. รถบรรทุก 10 ล้อ
 5. รถบรรทุก 10 ล้อพ่วง
 6. รถบรรทุกหัวลากพื้นเรียบ
ประเภทของยานพาหนะ

ยานพาหนะให้เช่า

สนใจรับบริการ

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า

ไม่มีค่าบำรุงรักษาตามระยะทางของรถทุกประเภท
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ครอบคลุมประกันชั้น 1 สำหรับความเสียหายต่อยานพาหนะ และค่ารักษาพยาบาล
ยานพาหนะทดแทนที่เทียบเคียงกันในกรณีเกิดความเสียหายต่อยานพาหนะเดิม
บริการฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

 1. นำรถเข้าตรวจสอบตามระยะทาง ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยี่ห้อนั้นๆ
 2. ตรวจสอบล้อ ยาง ช่วงล่าง และระบบเบรคเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเสมอ
 3. บริการซ่อมฉุกเฉินเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุในกรณียางระเบิด
 4. เปลี่ยนรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุตลอดบริการ 24 ชั่วโมง
 5. พนักงานขับรถของเราสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์มือถือ

มาตรฐานอื่นๆ

กล้องติดรถ
ไมโครโฟน
GPS
อุปกรณ์ดับเพลิง

มาตรฐานการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทุกประเภท ยานพาหนะทั้งหมดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง, กล้องติดรถหน้าหลัง, GPS, ไมโครโฟน

รูปภาพของเรา

กรณีฉุกเฉิน

 • ส่งรถ Mobile Service ออกไปเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น
 • ดำเนินการเปลี่ยนรถและถ่ายโอนสินค้าทันที ในกรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุรุนแรง ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรการป้องกัน
การติดเชื้อ COVID-19

บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ให้ความสำคัญกับมาตรการ ป้องกันการติดเชื้อขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ส่งเสริมเรื่องสุขอนามัย และมีการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 100% 

ลูกค้าของเรา

มาตรฐานคุณภาพที่ได้รับ

ติดต่อรับบริการ

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อขอรับบริการ ทางบริษัทจะติดต่อกลับไป ภายใน 3 ชั่วโมง

ติดต่อพนักงานขาย
เวลาทําการ 8.30 – 12.00 - 13.00 – 17.30
For international service please contact
Connect with us